Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 144

Cɔŋnɩ kɩhɛyʋʋ paa ɖooye!

Sélectionner un enregistrement audio
Cɔŋnɩ kɩhɛyʋʋ paa ɖooye!
NAƲ

(2 Kɔrɛntɩ 4:18)

 1. 1. Yʋlʋmaa pa’ɩ ɛza kaɣ kuluu,

  Nɛ tandamaa nɩŋgbaaŋ kaɣ tʋlʋʋ,

  Pɩɣa ɛjam kaɣnɩ teu hendu nɛ

  Amɛya nɛ hoŋa yeke.

  Nɛ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa kaɣ fem,

  Nɛ tɛtʋ yɔɔ you sɩɣ tɩnaɣ kpem.

  (AJUUZA)

  Ŋkaɣ pɩ-tɩŋa payɩ naʋ ye

  Ŋnaɣ Caa kɩhɛyʋʋ paa ɖooye.

 2. 2. Mʋʋzʋʋ nɛ heu pakaɣnɩ leɣyuu,

  Ɛyaʋ nɛ tɔɔyʋʋ pakaɣ mɛyʋʋ

  Nɛ pɩɣa ɛjam kaɣnɩ-wɛ ɖiyuu

  Pɩɣa ɛjam kaɣ pɔ-yɔɔ saɣyʋʋ.

  Wiluu ɖɔɖɔ kaɣ sum tɛtʋ yɔɔ

  Ða-kʋñɔmɩŋ kpeekpe sɩɣ tɩnaɣ.

  (AJUUZA)

  Ŋkaɣ pɩ-tɩŋa payɩ naʋ ye

  Ŋnaɣ Caa kɩhɛyʋʋ paa ɖooye.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 11:6-9; 35:5-7; Yohanɛɛsɩ 11:24.)