Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 140

Wezuu maatɛŋ paɣzaa lɛ!

Sélectionner un enregistrement audio
Wezuu maatɛŋ paɣzaa lɛ!
NAƲ

(Yohanɛɛsɩ 3:16)

 1. 1. Ha’ɩ! Maɣzɩ pazɩ nɛ ’na,

  Ɛyaa kpeekpe kɛ koobi’a.

  Kʋñɔŋ tɛma, ɖɩhɛzaa!

  Ɛzɩtɛɣlɩm tɛma.

  (AJUUZA)

  Tee hendu n’amɛya

  Ŋpɩzɩɣ ’wɛɛ a-taa.

  Ðaŋ kaakʋ nɛ ŋtɔ se:

  “Wezuu maatɛŋ paɣzaa!”

 2. 2. Akpadɩ’ʋ ɖaɣnɩ pɩsʋʋ

  Evebu ɛzɩ ɖooo yɔ.

  Ɛsɛñɩŋɩ’ɛ tɛma nɛ,

  Sɔɔndʋ fɛyɩ ɖɔɖɔ.

  (AJUUZA)

  Tee hendu n’amɛya

  Ŋpɩzɩɣ ’wɛɛ a-taa.

  Ðaŋ kaakʋ nɛ ŋtɔ se:

  “Wezuu maatɛŋ paɣzaa!”

 3. 3. Ðɩɖɛyɩɣ Caa Yehowa.

  Ɛha-ɖʋ Paradisuu.

  Ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ ’gʋ

  Kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.

  (AJUUZA)

  Tee hendu n’amɛya

  Ŋpɩzɩɣ ’wɛɛ a-taa.

  Ðaŋ kaakʋ nɛ ŋtɔ se:

  “Wezuu maatɛŋ paɣzaa!”

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yɔɔb 33:25; Keɣa 71:7; Natʋ 21:4.)