Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 138

Ñʋʋ nɛ panzɩ keɖewa

Sélectionner un enregistrement audio
Ñʋʋ nɛ panzɩ keɖewa
NAƲ

(Aduwa 16:31)

 1. 1. Ða n’akpadɩ’aa ɖɩwɛna,

  Po-ɖoŋ yɔɔ pa-saa.

  Ɛlɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ

  Mbʋ paa ’zɩmtaa.

  Pelesi ɖoŋ pa-tɩŋa

  Nɛ pa-kʋsɔɔlaa.

  Ha’ɩ ɖitendi’ŋ, Yehowa

  Ha-wɛ wezuu, Caa.

  (AJUUZA)

  Ha’ɩ Ɛsɔ Yehowa,

  Na pe-tisuu nɛ

  Ŋheyi-wɛ sise:

  ‘Mɩ nɛ tʋmɩyɛ!’

 2. 2. Ñʋʋ nɛ panzɩ wɛ wazaɣ

  Wezuu nʋmɔʋ taa.

  Nɛ pɛwɛɛ kajʋka siŋŋ

  Yehowa ’zɩdaa.

  Ðɩtaasɔɔ se paawɛ ɖoŋ

  Ɛzɩ ɖa-tɩŋa,

  Nɛ pala poɖoŋ ɖeɖe

  Wɛɛ ana a-taa.

  (AJUUZA)

  Ha’ɩ Ɛsɔ Yehowa,

  Na pe-tisuu nɛ

  Ŋheyi-wɛ sise:

  ‘Mɩ nɛ tʋmɩyɛ!’

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 70:9, 18; Aduwa 20:29; Maatiyee 25:21, 23; Luka 22:28; 1 Timootee 5:1.)