Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 138

Ñʋʋ nɛ panzɩ keɖewa

Sélectionner un enregistrement audio
Ñʋʋ nɛ panzɩ keɖewa
NAƲ

(Aduwa 16:31)

 1. 1. Ða n’akpadɩ’aa ɖɩwɛna,

  Po-ɖoŋ yɔɔ pa-saa.

  Ɛlɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ

  Mbʋ paa ’zɩmtaa.

  Pelesi ɖoŋ pa-tɩŋa

  Nɛ pa-kʋsɔɔlaa.

  Ha’ɩ ɖitendi’ŋ, Yehowa

  Ha-wɛ wezuu, Caa.

  (AJUUZA)

  Ha’ɩ Ɛsɔ Yehowa,

  Na pe-tisuu nɛ

  Ŋheyi-wɛ sise:

  ‘Mɩ nɛ tʋmɩyɛ!’

 2. 2. Ñʋʋ nɛ panzɩ wɛ wazaɣ

  Wezuu nʋmɔʋ taa.

  Nɛ pɛwɛɛ kajʋka siŋŋ

  Yehowa ’zɩdaa.

  Ðɩtaasɔɔ se paawɛ ɖoŋ

  Ɛzɩ ɖa-tɩŋa,

  Nɛ pala poɖoŋ ɖeɖe

  Wɛɛ ana a-taa.

  (AJUUZA)

  Ha’ɩ Ɛsɔ Yehowa,

  Na pe-tisuu nɛ

  Ŋheyi-wɛ sise:

  ‘Mɩ nɛ tʋmɩyɛ!’

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 70:9, 18; Aduwa 20:29; Maatiyee 25:21, 23; Luka 22:28; 1 Timootee 5:1.)