Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 136

Kɩhɛyʋʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Kɩhɛyʋʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ
NAƲ

(Ruti 2:12)

 1. 1. Caa Ɛsɔ Yehowa wɛ siɣsiɣ n’ɛnaɣ

  Mba pa’ɩ pɛsɛɣ’ɩ nɛ laŋɩ’ɛ yɔ.

  Ɛnawa se pe-tisuu nɛ kpekpeka

  Hɛɣ al’waatʋ natʋyʋ taa.

  Ye ŋyebi taabalaa yaa hɔʋ taa ’ba,

  Yehowa nɩɣ ñɛ-wɛtʋ taa.

  Ɛkpazɩɣ’ŋ ɖoŋ pɩtɩŋnɩ koobiya yɔɔ

  N’ɛ-haɣ’ŋ wezuu maatɛŋ ɖɔɖɔ.

  (AJUUZA)

  Yehowa hɛyɩɣ’ŋ ña-pana ñaɣʋ yɔɔ.

  Ɛñɔɔzɩ’ŋ kɩhɛyʋʋ kɩbaŋʋ siŋŋ.

  Ñɩnɩ ɖɩmɛlɩyɛ ɛ-cɔlɔ.

  Mbʋ yɔ Caa Yehowa ’sɔ wɛ siɣsiɣ siŋŋ.

 2. 2. Nabʋyʋ taa kɩcɛyɩm sɔsɔm kɔŋ lɛ,

  Ðɩɩtɩɩnaɣ se ɖɩkpaɣnɩ le.

  Alwaatʋ natʋyʋ taa pɩlakɩ-ɖʋ

  Ɛzɩ ɖa-sʋʋtʋ kɩlɩ yuŋ.

  Laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ naɣ ña-sʋʋtʋ

  N’ɛkɛ adɩma welisi’u.

  Ɛ-tɔm, e-fezuu nɛ koobi’a kʋsɔɔlaa

  Pɛwɛɣ pasɩɣnɩ’ŋ paa ’zɩmtaa.

  (AJUUZA)

  Yehowa hɛyɩɣ’ŋ ña-pana ñaɣʋ yɔɔ.

  Ɛñɔɔzɩ’ŋ kɩhɛyʋʋ kɩbaŋʋ siŋŋ.

  Ñɩnɩ ɖɩmɛlɩyɛ ɛ-cɔlɔ.

  Mbʋ yɔ Caa Yehowa ’sɔ wɛ siɣsiɣ siŋŋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Tɔm Hʋyaa 11:38-40; Izaayii 41:10.)