Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 134

Piya kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Piya kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ
NAƲ

(Keɣa 126:3-5)

 1. 1. Halʋ n’ɛ-walʋ pɛwɛɣ lɛ,

  Nɛ papaɣzɩ pe-piya lʋlʋʋ lɛ,

  Pɔtɔzɩ se pe-piya tɩŋa,

  Kɛ ñɩm pʋyʋ Ɛsɔ ’zɩdaa.

  Yehowa cɔlɔ wezuu lɩɣna,

  Nɛ sɔɔlɩm hiɖe wɛ ɛ-cɔlɔ na.

  Ɛha lʋlɩyaa lɔŋ sakɩyɛ

  Se pa-falɩsɩ piya camɩ’ɛ.

  (AJUUZA)

  Caa ha-mɩ ñɩm sɔsɔm nabʋyʋ,

  Mbʋ lɛ pi’i ’zɩ ’wɛna yɔ.

  Ɩwɩlɩ-sɩ Yehowa nʋmɔʋ,

  Pɩkɛ ñɩm ’bʋ pɩ-wa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

 2. 2. Pɩwɛɛ ɩtɩlɩ Yehowa

  Tɔm camɩ’ɛ nɛ tɩwɛɛ mɩ-laŋɩ’ɛ taa.

  Ɩwɩlɩ-tʋ mi-piya tɩŋa.

  Pɩkɛnɩ-mɩ hɩɖɛ ɖʋʋ na.

  Ɩwɩlɩ-wɛ tɔm, paa le ɩwɛɛ;

  Ye ɩkʋyaa yaa ye ɩhɛzɩɣ lɛ.

  Ye mi-piya welisiɣni-mɩ,

  Piɖeɣni-sɩ, pɩkɛdɩnɩ-mɩ.

  (AJUUZA)

  Caa ha-mɩ ñɩm sɔsɔm nabʋyʋ,

  Mbʋ lɛ pi’i ’zɩ ’wɛna yɔ.

  Ɩwɩlɩ-sɩ Yehowa nʋmɔʋ,

  Pɩkɛ ñɩm ’bʋ pɩ-wa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7; Efɛɛzɩ 6:4; 1 Timootee 4:16.)