Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 127

Ɛyʋ weyi pɩmʋnaa se mɛnkɛ yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛyʋ weyi pɩmʋnaa se mɛnkɛ yɔ
NAƲ

(2 Pɩyɛɛrɩ 3:11)

 1. 1. Ɛbɛ manpɩzɩɣ nɛ maha’ŋ Caa Ɛsɔ

  Mawɩlɩ’ŋ m’ɛsɩmɩ’ɛ kɛ me-wezuu caɣʋ yɔɔ?

  Sɩnɩ’m mɔñɔɔzɩ ma-lakasɩ nɛ sɩla

  Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-paɣtʋ Caa Yehowa.

  (ÐƖDANÐƐ)

  Me-wezuu caɣʋ kaakɩŋ kpeekpe pa’ɩ taa lɛ,

  Malakɩ ñɔ-sɔɔlɩm nɛ laŋhʋlɩmɩyɛ.

  Yehowa, malakɩ ñɔ-sɔɔlɩm camɩ’ɛ,

  Nɛ mɔn-ɖɔnɛ ha’ŋ laŋhʋlɩmɩyɛ.

  Sɩnɩ’m nɛ mewili man-taa camɩyɛ,

  Nɛ ma-lakasɩ ɖe ñɛ-’zɩdaa camɩyɛ.

  Ŋwɛ siɣsiɣ nɛ ’ba pa’ɩ pɛwɛ siɣsiɣ yɔ

  Sɩnɩ’m maha’ŋ laŋhʋlʋmɩ’ɛ, man-caa Ɛsɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 17:26; 115:12; Aduwa 11:20.)