Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 127

Ɛyʋ weyi pɩmʋnaa se mɛnkɛ yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛyʋ weyi pɩmʋnaa se mɛnkɛ yɔ
NAƲ

(2 Pɩyɛɛrɩ 3:11)

 1. 1. Ɛbɛ manpɩzɩɣ nɛ maha’ŋ Caa Ɛsɔ

  Mawɩlɩ’ŋ m’ɛsɩmɩ’ɛ kɛ me-wezuu caɣʋ yɔɔ?

  Sɩnɩ’m mɔñɔɔzɩ ma-lakasɩ nɛ sɩla

  Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-paɣtʋ Caa Yehowa.

  (ÐƖDANÐƐ)

  Me-wezuu caɣʋ kaakɩŋ kpeekpe pa’ɩ taa lɛ,

  Malakɩ ñɔ-sɔɔlɩm nɛ laŋhʋlɩmɩyɛ.

  Yehowa, malakɩ ñɔ-sɔɔlɩm camɩ’ɛ,

  Nɛ mɔn-ɖɔnɛ ha’ŋ laŋhʋlɩmɩyɛ.

  Sɩnɩ’m nɛ mewili man-taa camɩyɛ,

  Nɛ ma-lakasɩ ɖe ñɛ-’zɩdaa camɩyɛ.

  Ŋwɛ siɣsiɣ nɛ ’ba pa’ɩ pɛwɛ siɣsiɣ yɔ

  Sɩnɩ’m maha’ŋ laŋhʋlʋmɩ’ɛ, man-caa Ɛsɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 17:26; 115:12; Aduwa 11:20.)