Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 122

Ðɔkɩ ña-tɩ kpam, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ!

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɔkɩ ña-tɩ kpam, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ!
NAƲ

(1 Kɔrɛntɩ 15:58)

 1. 1. Sataŋ ɛjaɖɛ wɛɛ ɖɩwɛɛkɩɣ siŋŋ,

  Pʋyɔɔ, cee wa’ɩ kpaɣ ɛyaa sɔɔndʋ siŋŋ.

  Pɩcɛyaa se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam,

  Nɛ ɖɩñɔɔnɩ Ɛsɔ tam.

  (AJUUZA)

  Ðɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam nɛ

  Ðise ɛjaɖɛ ɖɩnɛ.

  Ðɩɖɔkɩ toovenim

  Nɛ ɖa-laŋɩ’ɛ pilim.

 2. 2. Ɛjaɖɛ yɔɔ kpacanaa ɖɔ sakɩ’ɛ.

  Pʋyɔɔ lɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ camɩ’ɛ.

  Ðɩɖɔkɩ Ɛsɔ toovenim tɔm kpam,

  Ɛkaɣ ɖɔ-yɔɔ huuzuu tam.

  (AJUUZA)

  Ðɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam nɛ

  Ðise ɛjaɖɛ ɖɩnɛ.

  Ðɩɖɔkɩ toovenim

  Nɛ ɖa-laŋɩ’ɛ pilim.

 3. 3. Sɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim.

  Ðʋ nesi ɛ-tʋmɩyɛ nɛ sɔɔlɩm.

  Susini taa leleŋ laŋhɛzɩ’ɛ tɔm,

  Paradisuu ɖiɣni kɔm.

  (AJUUZA)

  Ðɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam nɛ

  Ðise ɛjaɖɛ ɖɩnɛ.

  Ðɩɖɔkɩ toovenim

  Nɛ ɖa-laŋɩ’ɛ pilim.