Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 121

Pɩpɔzʋʋ-ɖʋ tɩ-ɖɔkʋʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Pɩpɔzʋʋ-ɖʋ tɩ-ɖɔkʋʋ
NAƲ

(Roma 7:14-25)

 1. 1. Ðɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩ’ɛ,

  Ɛlɛ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ tɩ ɖɔkʋʋ siŋŋ nɛ

  Ðɩlʋbɩnɩ tomnaɣ yɔɔ sɔɔlɩm,

  Nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa sɔɔlɩm.

 2. 2. Sataŋ wɛɛ ɛtakɩɣ-ɖʋ paa ɖooye,

  Nɛ kɩwɛɛkɩm yeki ɖɔɖɔ se ɖile.

  Toovenim ɖoŋ kɩlɩ pɩ-tɩŋa.

  Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa.

 3. 3. Ðɔyɔɔdaɣ, lakasɩ tukuuni Caa,

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩkpa ɖa-tɩ paa ɛzɩmtaa

  Nɛ ɖitaapisi Ɛsɔ hɩɖɛ.

  Ye ’bʋ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ camɩ’ɛ.