Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 12

Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa
NAƲ

(Ejipiti Lɩʋ 34:6, 7)

 1. 1. Kɩlɩm Yehowa Ɛsɔ, ŋmʋnaa,

  Se ɖɩɖɛyɩ’ŋ paa ’zɩmtaa

  Ña-nʋmɔŋ kpeekpe tʋʋzaa.

  Sɔɔlɩm, lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖoŋ ña-tɩna,

  Nɛ ŋwɛ paa ɛzɩmtaa.

 2. 2. Ðɩnaa ŋkɛ ɖa-pʋtɔdɩ’ɛ nayʋ.

  Ŋnaa se ɖɩkɛ mʋzʋʋ

  Paa mbʋ yɔ, ŋŋlɔʋ-ɖʋ.

  Ñawɩlɩɣnɩ-ɖʋ, ñeɖiyiɣni-ɖʋ,

  Paa ɖooye ŋsɩɣnɩ-ɖʋ.

 3. 3. Lɛɛlɛɛyɔ paa we’i ɛɖɛyɩɣ’ŋ ɖa-Caa.

  Ðɩɖɛyɩɣ’ŋ nɛ amɛya,

  Ðe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.

  Ðitendi’ŋ mʋ ɖa-samtʋ paa ’zɩmtaa,

  Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4; Aduwa 16:12; Maatiyee 6:10; Natʋ 4:11.)