Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 116

Kɩbandʋ labʋ wazʋʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Kɩbandʋ labʋ wazʋʋ
NAƲ

(Efɛɛzɩ 4:32)

 1. 1. Caa ɖɩɖɛyɩɣ’ŋ nɛ laŋɩyɛ pilim;

  Ɛsɔ ñɔ-sɔsɔtʋ,

  Wɛ ña-Masɩ taa nɛ sɩ-taa ɖɩnaɣ

  Sɔɔlɩm nɛ kɩbandʋ labʋ.

 2. 2. Yesu tɔŋ se ɩkɔɔ mansɩnɩ-mɩ.

  Eɖiɣni ɛyaa yaʋ.

  Caa Pɩyalʋ kɛ ɛyʋ kɩbanʋ,

  Ɛsɔɔlɩ kɩbandʋ labʋ.

 3. 3. Yehowa nɛ Yesu pawɩlɩɣ-ɖʋ

  Mbʋ pɩmʋnaa yɔ.

  Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkɛ kɩbandʋ laɖaa

  Nɛ ɖɩkpazɩ ’yaa ɖoŋ ɖɔɖɔ.