Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 113

Ðihiɣ laŋhɛzɩyɛ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðihiɣ laŋhɛzɩyɛ
NAƲ

(Yohanɛɛsɩ 14:27)

 1. 1. Ðɩsa Yehowa Ɛsɔ,

  Laŋhɛzɩ’ɛ t’Ɛsɔ.

  Ɛkaɣ sɩnzʋʋ yoŋ tɩŋa,

  Ajɛɛ kpeekpe taa.

  Yesu kɛnɩ Caa Pɩ’alʋ,

  Laŋhɛzɩ’ɛ Wiyaʋ.

  Ɛlʋkɩ se Caa sɛyaa

  Ɩwɛɛ hɛzɩ’ɛ taa.

 2. 2. Ðɩtɩsɔɔlɩ you, tɔm caʋ,

  Puuyaɣ nɛ ñaɖʋʋ.

  Ðɩpɩsɩ ɖo-you wondu

  Hayɩm taa wondu.

  Pɩwɛɛ ɖikpeɣ ɖama nɛ

  Laŋhɛzɩyɛ wɛɛ.

  Yesu kaaheyi-ɖʋ se

  Ðɩcaa laŋhɛzɩ’ɛ.

 3. 3. Ðisusuu tɔm paa’zɩmtaa

  Laŋhɛzɩyɛ taa.

  Ðɩsɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ

  Nɛ ɖɩɖɔkʋʋ-tʋ.

  Tiɖiyiɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ

  Laŋhɛzɩ’ɛ taa nɛ

  Pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖa-Caa

  Kewiyaɣ kɔma.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 45:10; Izaayii 2:4; Yakubu 3:17, 18.)