Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 110

“Yehowa taa leleŋ”

Sélectionner un enregistrement audio
“Yehowa taa leleŋ”
NAƲ

(Nehemiya 8:10)

 1. 1. Caa Yehowa Kewiyaɣ kɔm ñɔtɩ kpam.

  Ðɩwɛɛ ɖisusuu-tʋ ɛyaa.

  Ɩkʋsɩ mɩ-ɛza nɛ ɩna mɩ-ñʋʋ

  Yabʋ alɩwaatʋ ñɔtaa.

  (AJUUZA)

  Caa laŋhʋlʋmɩyɛ kɛnɩ ɖo-ɖoŋ.

  Tee laŋhʋlʋmɩ’ɛ hendu ɖoŋ.

  Mɛyɩ nɛ ñe-lidaʋ tɔm paa ɛzɩmtaa.

  Nɛ ɖɩɖɛyɩ ɖ’Ɛsɔ Yehowa.

  Ðihikiɣ ɖoŋ Yehowa leleŋ taa.

  Paa we’i ɛna ɛ-paɣlɩka.

  Nɛ ɖɩwɛɛ ɖ’Ɛsɔ, Yehowa ɖɛyʋʋ yɔɔ.

  Ðɩwɛɛ Yehowa tɔm susuu yɔɔ.

 2. 2. Ɩtaa Caa Yehowa liu mɩ ɛ-sɛyaa,

  Ɩtaapɩtɩ ɖ’Ɛsɔ ɖoŋ yɔɔ.

  Ɩkʋyɩ nɛ ɖitee hendu n’amɛya

  Nɛ ɖɩɖɛyɩnɩ Caa Ɛsɔ.

  (AJUUZA)

  Caa laŋhʋlʋmɩyɛ kɛnɩ ɖo-ɖoŋ.

  Tee laŋhʋlʋmɩ’ɛ hendu ɖoŋ.

  Mɛyɩ nɛ ñe-lidaʋ tɔm paa ɛzɩmtaa.

  Nɛ ɖɩɖɛyɩ ɖ’Ɛsɔ Yehowa.

  Ðihikiɣ ɖoŋ Yehowa leleŋ taa.

  Paa we’i ɛna ɛ-paɣlɩka.

  Nɛ ɖɩwɛɛ ɖ’Ɛsɔ, Yehowa ɖɛyʋʋ yɔɔ.

  Ðɩwɛɛ Yehowa tɔm susuu yɔɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ 3 Awiya 16:27; Keɣa 111:4; Luka 21:28; Yohanɛɛsɩ 8:32.)