Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 103

Ɛzʋtʋyaa kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛzʋtʋyaa kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ
NAƲ

(Efɛɛzɩ 4:8)

 1. 1. Ɛsɔ hanɩ-ɖʋ ɛzʋtʋyaa;

  Pɛkɛ ɖɔ-yɔɔ kandɩ’aa.

  Pɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaŋ kɩbaŋ siŋŋ,

  Ðɩnɩɣzɩnɩ-wɛ siŋŋ.

  (AJUUZA)

  Pɛkɛ ’yaa ’ba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ,

  Mbʋ yɔ pɔsɔɔlɩ ’sɔ.

  Nɛ pɔcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-wɛ.

 2. 2. Ɛzʋtʋyaa caɣ piɖeni-ɖʋ,

  Pʋyɔɔ peɖiyiɣ-ɖʋ.

  Nɛ pawaɣ fezuu taa pɩwɩɣ’m waa.

  Pɔ-tɔm hɛzɩɣ laŋa.

  (AJUUZA)

  Pɛkɛ ’yaa ’ba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ,

  Mbʋ yɔ pɔsɔɔlɩ ’sɔ.

  Nɛ pɔcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-wɛ.

 3. 3. Masɩ patasɩɣnɩ-ɖʋ lɔŋ se

  Pɩsa nɛ ɖitaale.

  Pasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ’sɔ,

  Nɛ ɖɩwɛɛ ɛsɛʋ yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Pɛkɛ ’yaa ’ba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ,

  Mbʋ yɔ pɔsɔɔlɩ ’sɔ.

  Nɛ pɔcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-wɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 32:1, 2; Yereemii 3:15; Yohanɛɛsɩ 21:15-17; Tʋma Labʋ 20:28.)