Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 103

Ɛzʋtʋyaa kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛzʋtʋyaa kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ
NAƲ

(Efɛɛzɩ 4:8)

 1. 1. Ɛsɔ hanɩ-ɖʋ ɛzʋtʋyaa;

  Pɛkɛ ɖɔ-yɔɔ kandɩ’aa.

  Pɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaŋ kɩbaŋ siŋŋ,

  Ðɩnɩɣzɩnɩ-wɛ siŋŋ.

  (AJUUZA)

  Pɛkɛ ’yaa ’ba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ,

  Mbʋ yɔ pɔsɔɔlɩ ’sɔ.

  Nɛ pɔcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-wɛ.

 2. 2. Ɛzʋtʋyaa caɣ piɖeni-ɖʋ,

  Pʋyɔɔ peɖiyiɣ-ɖʋ.

  Nɛ pawaɣ fezuu taa pɩwɩɣ’m waa.

  Pɔ-tɔm hɛzɩɣ laŋa.

  (AJUUZA)

  Pɛkɛ ’yaa ’ba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ,

  Mbʋ yɔ pɔsɔɔlɩ ’sɔ.

  Nɛ pɔcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-wɛ.

 3. 3. Masɩ patasɩɣnɩ-ɖʋ lɔŋ se

  Pɩsa nɛ ɖitaale.

  Pasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ’sɔ,

  Nɛ ɖɩwɛɛ ɛsɛʋ yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Pɛkɛ ’yaa ’ba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ,

  Mbʋ yɔ pɔsɔɔlɩ ’sɔ.

  Nɛ pɔcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-wɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 32:1, 2; Yereemii 3:15; Yohanɛɛsɩ 21:15-17; Tʋma Labʋ 20:28.)