Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 102

“Ðɩsɩnɩ ajamaa”

Sélectionner un enregistrement audio
“Ðɩsɩnɩ ajamaa”
NAƲ

(Tʋma Labʋ 20:35)

 1. 1. Ɛjandʋ wɛ ɖɔ-yɔɔ siŋŋ

  Hɔɔlɩŋ sakɩ’ɛ taa.

  Ɛlɛ Caa sɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ,

  Ɛɛkaɣ-ɖʋ lɔʋ kpa.

  Ɛsɩɣnɩ kala taa

  Nɛ ɛnɩɣ ɖɔ-tɔm taa.

  Ðɩnɩɣ ajamaa siziŋ,

  Ðɩsɩn’ajamaa.

 2. 2. Nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ

  Sɩnʋʋ ɖoŋ tɩnaa.

  Papɩzɩɣ pawa sɔɔndʋ,

  Pɛcɛ’ɩ fezuu taa.

  Ðo-koobi’a yɔɔdɩnʋʋ,

  Haɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ.

  Caa kaɣ siɣsiɣ tʋ hɛyʋʋ,

  N’ɛmʋ ajamaa.

 3. 3. Pasɩnʋʋ ɛkɛdɩnɩ’ŋ,

  Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ.

  Yele pa-taa la leleŋ

  Nɛ pɩsɩnɩ-wɛ.

  Ðɩñaɣ pana siŋŋ nɛ

  Ðiwelisini-wɛ.

  Ðɩhɛzɩ pa-laŋa siŋŋ

  Nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 35:3, 4; 2 Kɔrɛntɩ 11:29; Galaatɩ 6:2.)