Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

30 septembre–6 octobre

YAKUBU 1-2

30 septembre–6 octobre
 • Hendu 122 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mbʋ piwokini ɛyʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pa-taa yɔ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Yakubu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Yak 1:14—Lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa pɩzɩɣ ayele nɛ ɖɩwɛɛnɩ kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ (g17.4 14)

  • Yak 1:15—Ðoŋ ɖoŋ lɛ, kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ wokini ɛyʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pa-taa (g17.4 14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yak 1:17—Ɛbɛ yɔɔ paya Yehowa se “ɛsɔdaa mintʋsʋŋ Caa”? (it-2 167 § 3)

  • Yak 2:8—Ɛbɛ “wiyaʋ paɣtʋ” kɛnaa? (it-2 162 § 7)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yak 2:10-26 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ mayaɣ ŋga ña-maɣmaɣ ŋsɔɔlaa yɔ. Yaa ɖɩɣdʋ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ mayaɣ ŋga ña-maɣmaɣ ŋsɔɔlaa yɔ. Ha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 12)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 30 § 4-5 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 13)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 45

 • Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩmaɣzɩ pɩ-yɔɔ”: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Kizi mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ŋlesi siɣsiɣ wɛtʋ yɔ—Aleɣya wena atɩtʋʋzɩ yɔ.

 • Lʋlɩyaa, ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sise kʋzʋʋ tɔm tiyinuu: (C. 7) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛtɩŋnɩ novembre 2013 tɛ Réveillez-Vous! hɔɔlɩŋ 4-5 yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 86 § 1-7

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 130 nɛ adɩma