Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EBREE MBA 12-13

Lɔŋ sɩɣzʋʋ kɛ Yehowa sɔɔlɩm wɩlʋʋ

Lɔŋ sɩɣzʋʋ kɛ Yehowa sɔɔlɩm wɩlʋʋ

12:5-7, 11

Lɔŋ sɩɣzʋʋ pɩzɩɣ pɩkɛ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm, lɔŋ tasʋʋ, malɩsʋʋ nɛ falɩsʋʋ. Yehowa sɩɣzɩɣ-ɖʋ lɔŋ, ɛzɩ caja sɔɔlɩm tʋ sɩɣzʋʋ e-piya lɔŋ yɔ. Ðɩmʋʋ lɔŋ sɩɣzʋʋ pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɛ ɩ-yɔɔ . . .

  • Bibl kalʋʋ, tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ, kediɣzisi wobu nɛ mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ maɣzʋʋ

  • Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩlɩɣnɩ koobu nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ

  • Pee kɩdɛkɛdaa wena ɖa-kɩdɛkɛdɩm lʋlʋʋ yɔ

  • Nɩŋgbaŋʋʋ hɔm mbʋ pɩlɩɣnɩ tɔm hʋʋ kɔɔmiite cɔlɔ yɔ, yaa lɩzʋʋ ɛgbɛyɛ taa

  • Takɩm yaa nazɩm mbʋ Yehowa haɣ nʋmɔʋ se pɩtalɩ-ɖʋ yɔ.—w15 15/9 21 § 13; it-1 650