Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

23-29 septembre

EBREE MBA 12-13

23-29 septembre
 • Hendu 88 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Lɔŋ sɩɣzʋʋ kɛ Yehowa sɔɔlɩm wɩlʋʋ”: (C. 10)

  • Ebr 12:5—Ye pasɩɣzɩ-ŋ lɔŋ yɔ taayele nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ (w12 15/3 29 § 18)

  • Ebr 12:6, 7—Yehowa sɩɣzɩɣ lɔŋ mba ɛsɔɔlɩ-wɛ yɔ (w12 1/7 21 § 3)

  • Ebr 12:11—Paa nabʋyʋ taa lɔŋ sɩɣzʋʋ ɛkɔŋnɩ wɩzasɩ yɔ, pɩfalɩsɩɣ-ɖʋ (w18.03 32 § 18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ebr 12:1—Ɛzɩma tɩyɛ “aseɣɖe tɩnaa mba pɛwɛ ɛzɩ ɛsɔmɩnʋʋ sɔsɔʋ” yɔ, pa-kɩɖaʋ kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ? (w11 15/9 17-18 § 11)

  • Ebr 13:9—Mayaɣ kanɛ kɔ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w89 15/12 22 § 10)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ebr 12:1-17 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 11)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 115

 • Ðɔkɩ ña-tɩ kpam paa . . . Ŋlʋkɩnɩ ñɛ-ɛjandʋ maɣmaɣ yɔ: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video. Pʋwayɩ lɛ ɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-taa:

  • Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ koobu Cázares lɩm yɔ, kaɖɛ nɖɩ ɛwɛɛ nɛ ɛlʋkɩna?

  • Ɛzɩma tɩyɛ pasɩɣzɩ-ɩ lɔŋ?

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 10)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 85

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 74 nɛ adɩma