Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EBREE MBA 7-8

“Cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ”

“Cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ”

7:1-3, 17

Ɛzɩma tɩyɛ Mɛlɩkisedɛɛkɩ kaasɩŋnɩ Yesu?

  • 7:1​—Wiyaʋ nɛ cɔjɔ

  • 7:3, 22-25​—Patɩyɔɔdɩ weyi e-lone taa ɛlɛɣzaa yɔ nɛ patɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ weyi ɛlɛɣzɩ e-lone taa yɔ pɔ-tɔm

  • 7:5, 6, 14-17​—Patɩlʋlɩ-ɩ cɔjɔnaa liɖe taa ɛlɛ palɩzɩ-ɩ kɩlɩzʋ se ɛkɛ cɔjɔ

Ɛzɩma tɩyɛ Krɩstʋ cɔjɔtʋ cɛzɩ Aarɔɔnɩ ñɩndʋ? (it-1 1008 § 9-1009 § 1)