Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

24-30 septembre

Yohanɛɛsɩ 7-8

24-30 septembre
 • Hendu 12 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yesu ɖʋ ɛ-Caa hɩɖɛ”: (C. 10)

  • Yoh 7:15-18​—Yesu wɩlaɣ ɛyaa tɔm nɛ pasaŋɩ-ɩ lɛ, ɛhɔŋaɣ pa-lɩmaɣza nɛ ewokini ɛ-Caa yɔɔ (cf 100-101 § 5-6)

  • Yoh 7:28, 29​—Yesu yɔɔdaa se Ɛsɔ tiyini-i se ɛkɛ Ɛsɔ lone taa caɣyʋ, nɛ pɩwɩlɩɣ se eluzuu ɛ-tɩ Yehowa tɛɛ

  • Yoh 8:29​—Yesu heyi mba pewelisaɣni-i yɔ se ɛnʋ lakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu Yehowa ɛsɩndaa yɔ tam (w11 15/3 11 § 19)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 7:8-10​—Yesu cɛtɩ e-newaa mba pataatisi ɛ-yɔɔ yɔ yaa we? (w07 1/2 6 § 4)

  • Yoh 8:12​—Ɛzɩma tɩyɛ Yesu kɛnɩ “ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ”? (w09 15/7 5 § 12; Yoh 8:12, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛjaɖɛ mintʋsʋ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 8:31-47

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋyaa ɖɩɣadʋ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 9-10 § 10-11

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ