Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 5-6

Tɩŋ Yesu wayɩ nɛ lɩmaɣza kɩbana

Tɩŋ Yesu wayɩ nɛ lɩmaɣza kɩbana

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Yesu kpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩnɩɩ kɩ-taa camɩyɛ lɛ, pituuli pa-taa nabɛyɛ nɛ peyele Yesu wayɩ tɩŋʋʋ. Pʋcɔ nɛ tɛʋ feŋ nɛ Yesu yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, ɛɛlabɩ piti lakasɩ nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ hanɩ-ɩ ɖoŋ. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ pituuli-wɛ? Pɩnaɣaɣ se pɩtaakɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ patɩŋaɣ Yesu wayɩ. Patɩŋaɣ Yesu se ɛcɔnɩ po-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe.

Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se ‘Ɛbɛ yɔɔ mantɩŋɩɣ Yesu wayɩ? Sɔnɔ sɔnɔ yaa cee wayɩ wazasɩ yɔɔ mantɩŋɩɣ ɛ-wayɩ? Yaa mantɩŋɩɣ ɛ-wayɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɔnsɔɔlɩ Yehowa nɛ mɔnsɔɔlaa se mala ɛ-sɔɔlɩm?’

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pituuli-ɖʋ, ye lɩmaɣza wena akɔŋ yɔ, a-yɔɔ kpem ɖɩsɛɣ Yehowa?

  • Ða nɛ Ɛsɔ sɛyaa lalaa ɖɩwɛɣ lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ

  • Ðɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ Paradisuu taa