Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

25 septembre-1er octobre

DANƖYƐƐLƖ 4-6

25 septembre-1er octobre
 • Hendu 47 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ŋsɛɣ Yehowa paa ɛzɩmtaa?”: (C. 10)

  • Dan 6:8-11​—Danɩyɛɛlɩ tise sɩm sɔɔndʋ, piyeba nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛsɛɛ Yehowa tam (w10-F 15/11 6 § 16; w06-F 1/11 24 § 12)

  • Dan 6:17, 21​—Wiyaʋ Dariyusi maɣmaɣ nawa se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ kaawɛ Danɩyɛɛlɩ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa (w03-F 15/9 15 § 2)

  • Dan 6:23, 24​—Danɩyɛɛlɩ kaatɛm ɛ-taa nɛ ɛsɛɣ Yehowa tam nɛ ɛlɛ wazɩ-ɩ (w10-F 15/2 18 § 15)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Dan 4:7, 8, 17-19​—Tɩʋ sɔsɔʋ ŋgʋ Nebukadɩnezaarɩ na ɖoziye taa yɔ, kɩsɩŋnɩ we? (w07-F 1/9 18 § 5)

  • Dan 5:17, 29​—Ɛbɛ yɔɔ Danɩyɛɛlɩ titisi kajalaɣ taa nɛ ɛmʋ haɖɛ nɖɩ Wiyaʋ Bɛlsazaarɩ kaaha-ɩ yɔ, ɛlɛ etisi pʋwayɩ nɛ ɛmʋ wiyaʋ ɛnʋ ɛ-haɖɛ lɛɛɖɛ? (w88-F 1/10 30 § 3-5; dp-F 109 § 22)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋtasɩ hiɣu?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Dan 4:26-34

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) inv

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) inv—Paaha yaʋ takayaɣ kajalaɣ wiye, lɛɛlɛɛyɔ wɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs h. 129 § 16—Seɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛñaɣ pana nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ paa ɛ-hɔʋ taa mba ɩkaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ