Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-24 septembre

DANƖYƐƐLƖ 1-3

18-24 septembre
 • Hendu 148 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Dan 3:16-20​—Pañɩkaɣ Danɩyɛɛlɩ taabalaa yɔɔ se peyele pe-siɣsiɣ wɛtʋ, ɛlɛ patɩlɔ Yehowa nɛ pese (w15 1/7 25 § 15-16)

  • Dan 3:26-29​—Pe-siɣsiɣ wɛtʋ ɖʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ pɩkɔnɩ-wɛ wazasɩ (w13-F 15/1 10 § 13)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Dan 1:5, 8​—Ɛbɛ yɔɔ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa peɖiɣzinaa se ye pɔtɔɔ wiyaʋ taabɩlɩ yɔɔ tɔɔnaɣ yɔ, kapisiɣ-wɛ? (it-2-F 267)

  • Dan 2:44​—Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yɔkʋʋ kewiyisi nzɩ sɩʋ kpeliɣa yɔɔdɩ sɩ-tɔm yɔ? (w12-F 15/6 17, aɖakaɣ; w01-F 15/10 6 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋtasɩ hiɣu?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Dan 2:31-43

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 40:22​—Wɩlɩ toovenim tɔm—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Rom 15:4​—Wɩlɩ toovenim tɔm—Ha-ɩ JW.ORG tɛ carte.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w17.02 29-30​—Ñʋʋ: Ɛzɩ Yehowa sɩm kala wena akaɣ ɖɔ-yɔɔ kɔm yɔ nɛ ɛlɩzɩɣ wena pɩwɛɛ se atalɩ-ɖʋ yɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ a-taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ