Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 46-48

Papɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya sɩ-tɛtʋ taa yɔ, wazasɩ nzɩ sɩkaɣ hiɣu?

Papɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya sɩ-tɛtʋ taa yɔ, wazasɩ nzɩ sɩkaɣ hiɣu?

Templo ŋgʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ taa yɔ, kɩkpazɩ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɩwɛ caɣyɩtʋ taa yɔ ɖoŋ nɛ pɩwɩlɩ-sɩ se natʋ ndʋ tɩɩyɔɔdaa se pakaɣ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ pɩsɩnʋʋ yɔ, tɩkaɣ labʋ. Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ kaɣ wɛnʋʋ lone kɩbanɖɛ mba Yehowa wazaa yɔ, pe-wezuu caɣʋ taa.

Natʋ ndʋ tɩwɩlaa se pakaɣ ñɔɔzʋʋ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩkɛ ɛgbɛyɛ, nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ laŋhɛzɩyɛ pɛwɛɛ sɩ-hɛkʋ taa

47:7-14

  • Tɔɔnasɩ kaɣ tɔyʋʋ tɛtʋ taa

  • Paa hɔʋ ŋgʋ lɛ kɩwɛɣnɩ kɩ-ñɩm

Pʋcɔ nɛ patayɩ tɛtʋ samaɣ lɛ, ‘pakaɣ lɩzʋʋ’ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ se kɩkɛ Yehowa ‘haɖɛ’

48:9, 10

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mawɩlɩ se Yehowa sɛtʋ mansɩɣ kajalaɣ lone taa me-wezuu caɣʋ taa? (w06-F 15/4 27-28 § 13-14)