Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

11-17 septembre

EZEKƖYƐƐLƖ 46-48

11-17 septembre
 • Hendu 139 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Papɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya sɩ-tɛtʋ taa yɔ, wazasɩ nzɩ sɩkaɣ hiɣu?”: (C. 10)

  • Eze 47:1, 7-12​—Tɔɔnasɩ sakɩyɛ lakɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa (w99-F 1/3 10 § 11-12)

  • Eze 47:13, 14​—Paa hɔʋ taa tʋ weyi lɛ, pakaɣ-ɩ haʋ ñɩm nabʋyʋ (w99-F 1/3 10 § 10)

  • Eze 48:9, 10​—Pʋcɔ nɛ patayɩ tɛtʋ samaɣ lɛ, ‘pakaɣ lɩzʋʋ’ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ se kɩkɛ Yehowa ‘haɖɛ’’

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 47:1, 8; 48:30, 32-34​—Ɛbɛ yɔɔ pɩɩtaapɔzɩ se Yuuda ñɩma ɩɖaŋ se templo natʋ ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ nawa yɔ tɩ-tɩŋa tɩla kpaagbaa? (w99-F 1/3 11 § 14)

  • Eze 47:6​—Ɛbɛ yɔɔ payaɣ Ezekɩyɛɛlɩ se “ɛyʋ pɩyalʋ”? (it-1-F 903)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋtasɩ hiɣu?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 48:13-22

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp17.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp17.5​—Tɩŋnɩ fenaɣ fenaɣ takayaɣ ŋga ŋŋha-ɩ yɔ, kɔ-yɔɔ nɛ ŋla pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ. Wɩlɩ-ɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 35 § 17—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 62

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Annuaire taa yɔ tɩ-taa. (yb17-F 64-65)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ septembre tɛ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 17 § 19-20, h. 188-191 aɖakaɣ, h. 187 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 49 nɛ adɩma