Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

5-11 septembre

KEƔA 118

5-11 septembre
 • Hendu 48 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ”: (C. 10)

  • Keɣa 118:1-8​—Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm haɣnɩ taa leleŋ siŋŋ (w05-F 15/4 10 § 3-4)

  • Keɣa 118:33-40​—Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ abalɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ Ɛsɔtɔm taa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩkatɩɣ yɔ (w05-F 15/4 12 § 12)

  • Keɣa 118:41-48​—Ye ɖɩsɩm Ɛsɔtɔm camɩyɛ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ abalɩtʋ nɛ ɖisusi tɔm (w05-F 15/4 13 § 13-14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 118:71​—Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se kʋñɔŋ labʋ wɛ ɖeu? (w06-F 1/9 14 § 3)

  • Keɣa 118:96​—Keɣa maɖʋ yɔɔdʋʋ se “paa kɩbandʋ ndʋ lɛ, tɩwɛnɩ kamaɣ” yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w06-F 1/9 14 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 118:73-93

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa se pɔñɔɔzɩ ɛzɩma pa-maɣmaɣ papɩzɩɣ nɛ papaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 11

 • Ye ŋkɔtɩ nɔnɔɔ nɛ pɩɣa nakɛyɛ kɔɔ katʋlɩ?(C. 5) Tɔm yɔɔdʋʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 10) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ ɩtazɩ annuaire 2016 h. 59-62 taa. Ðɩnɛ ɛlɛ, pɔzɩ koobiya nɛ pɔyɔɔdɩ lɔŋ weyi tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ-wɛ yɔ

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 23 § 15-29, nɛ h. 204 yɔɔ tɔm taa cuuzuu

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 13 nɛ adɩma