Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

19-25 september

KEƔSI 134-140

19-25 september
 • Hendu 7 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ yɔ pɩwɛ piti”: (C. 10)

  • Keɣa 138:14​—Ye ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa tʋma yɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ (w07-F 15/6 21 § 1-4)

  • Keɣa 138:15, 16​—Ɛzɩma Yehowa labɩ ɖo-tomnaɣ yɔ pɩwɩlɩɣ e-ɖoŋ nɛ ɛ-lɔŋsɩnɖɛ (w07-F 15/6 22-23 § 7-11)

  • Keɣa 138:17, 18​—Ɛyaa ɖeke Ɛsɔ ha lɔŋsɩnɖɛ nɛ yɔɔdaɣ waɖɛ tɛtʋ yɔɔ (w07-F 15/6 23 § 12-13; w06-F 1/9 16 § 7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 135:15​—Tɔm ndʋ ɖɩnaɣ mayaɣ kanɛ ka-taa nɛ tɩfɛyɩ Egipiti Lɩʋ takayaɣ taa? (it-1-F 849 § 6)

  • Keɣa 140:5​—Tɔm ndʋ wiyaʋ Daviid kaaɖiɣzinaa? (w15-F 15/4 31 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 138:1-24

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp16.5 16

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp16.5 16​—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg ñʋʋ 8 § 8​—Sɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 22

 • Wɛɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ nɔɔyʋ Bibl yɔ”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Ɩtazɩɣ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ pɩtɛ lɛ, ŋyele nɛ paɖʋ video ŋgʋ kɩ-taa pawɩlɩɣ ɛzɩma papɩzɩɣ patɩŋna Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ hɔɔlʋʋ 29 tayʋʋ 7 yɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ ɛyʋ Bibl yɔ. Pawɩlɩɣ video ŋgʋ kɩ-taa nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ koobu nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛkpɛlɩkɩnɩ ɛyʋ yɔ. Ɩtɛŋ video cɔnʋʋ lɛ, ɩtazɩ kɩ-taa. Ŋŋlakɩ ña-tʋmɩyɛ lɛ pɩwɛɛ se paa koobu weyi lɛ, ɛɖɔkɩ ɛ-tɛ Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ nɛ ɛtɩŋɩɣ-ŋ. Tɔzɩ mba pahaɣ-wɛ sukulibiya tʋma yɔ se ye palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-tɔm ɩyɔɔdɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ halɩ pakazɩ pa-alɩwaatʋ, paalakɩ pa-tʋma lɛ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣñʋʋ 1 § 1-10

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 30 nɛ adɩma