Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

12-18 septembre

KEƔSI 119-133

12-18 septembre
 • Hendu 33 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Man-sɩnʋʋ lɩɣnɩ Yehowa cɔlɔ”: (C. 10)

  • Keɣa 120:1, 2​—Yehowa lɩzɩnɩ mbʋ payɩ pɩwɛ kedeŋa yɔɔ yɔ; ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa-ɩ liu (w04-F 15/12 12 § 3)

  • Keɣa 120:3, 4​—Yehowa cɔŋnɩ ɛ-sɛyaa kɩcɛyɩm ɖeɖe (w04-F 15/12 13 § 4)

  • Keɣa 120:5-8​—Yehowa kandɩyɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ paa ɛzɩmtaa (w04-F 15/12 13 § 5-7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 122:2—Ɛbɛ ‘yom ɛza’ wena a-tɔm pɔyɔɔdɩ cɩnɛ yɔ akpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w06-F 1/9 15 § 3)

  • Keɣa 132:1-3—Lɔŋ weyi keɣa kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ, ɩ-taa lɛɛbʋ yɔ mbʋ? (w06-F 1/9 16 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 126:1–128:8

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp16.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm—Wɩlɩ ɛzɩma pocosi ɖɩɣadʋ weyi ɛmʋ pana yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp16.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg ñʋʋ 8 § 6—Sɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 37

 • Mbʋ mbʋ Yehowa labɩ-m yɔ, pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ: (C. 15) Yele nɛ koobiya cɔnɩ video. (Wolo jw.org yɔɔ; ƐYAA MBA ÐƖKƐNAA? > TƲMA) Pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa: Ɛzɩma Yehowa sɩnɩ Crystal? Nɛ ɛzɩma pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ? Alɩwaatʋ ndʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa kɔŋ ɛ-ñʋʋ taa yɔ, ɛbɛ ɛlakɩ? Ɛzɩma Crystal tɔm tʋnɛ tɩsɩnɩ-ŋ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia Kɛdɛzaɣ tɔm § 1-13

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 20 nɛ adɩma