Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 11-12

Maɣzɩnɩ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ

Maɣzɩnɩ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ

11:23-26, 33-35, 43, 44

Ɛbɛ yɔɔ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ e-siziŋ nɩʋ ɛyaa yɔɔ wayɩ fɛyɩ?

  • Mbʋ pɩtalaɣ ɛyaa yɔ, pɩtaakɛ pɩtɩŋa pɩtalaɣnɩ Yesu, paa mbʋ yɔ ɛɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛɖʋ po-lone taa nɛ ɛnɩɩ pa-wɩzasɩ

  • Fɛyɛ taakpaɣ-ɩ se ewii ɛyaa ɛsɩndaa

  • Ɛkpaɣ lɩmaɣza nɛ ɛsɩnɩ mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ