Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

22-28 octobre

Yohanɛɛsɩ 15-17

22-28 octobre
 • Hendu 129 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba”: (C. 10)

  • Yoh 15:19​—Yesu wayɩ tɩŋɩyaa tɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba (Yoh 15:19, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛjaɖɛ”)

  • Yoh 15:21​—Yesu hɩɖɛ yɔɔ papaɖɩɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa (Yoh 15:21, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ma-hɩɖɛ yɔɔ”)

  • Yoh 16:33​—Yesu wayɩ tɩŋɩyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Yesu nɛ pawa ɛjaɖɛ (it-1 516)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 17:21-23​—Ye pɔtɔm se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kaɣ kpɛndʋʋ “kʋyʋm” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Yoh 17:2123, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “kʋyʋm”, “pɛkpɛndɩ kʋyʋm kpataa”)

  • Yoh 17:24​—Yesu yɔɔdʋʋ se ɛ-caa sɔɔlɩ-ɩ pʋcɔ nɛ ‘palɩzɩ ɛjaɖɛ [yaa pasɩɣ ɛjaɖɛ tigiɖe, nwt]’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Yoh 17:24, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ŋlɩzɩ ɛjaɖɛ [pasɩɣ ɛjaɖɛ tigiɖe, nwt]”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 17:1-14

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 14 § 3-4

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ