Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21 octobre

Yohanɛɛsɩ 13-14

15-21 octobre
 • Hendu 100 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mawɩlɩ-mɩ nʋmɔʋ”: (C. 10)

  • Yoh 13:5​—Yesu kɔ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa nɩŋgbanzɩ lɩm (Yoh 13:5, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛ-tɔm mʋyaa naataŋ kɔʋ”)

  • Yoh 13:12-14​—Pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa se ‘pɔkɔ ɖama nɩŋgbanzɩ lɩm’ (Yoh 13:12-14, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pɩwɛnɩ-mɩ”)

  • Yoh 13:15​—Pɩwɛɛ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa tɩŋa ɩmaɣzɩnɩ Yesu tɩ luzuu (w99 1/3 31 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 14:6​—Ye pɔtɔm se Yesu kɛ “nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Yoh 14:6, nwtsty) yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu”

  • Yoh 14:12​—Ɛzɩma tɩyɛ mba pɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ yɔ, pakaɣ ‘tʋma sɔsɔna labʋ nɛ pɩkpaɖɩ’ wena ɛlaba yɔ? (Yoh 14:12, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “tʋma sɔsɔna nɛ pɩkpaɖɩ-m”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 13:1-17

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tɩŋnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ a-yɔɔ nɛ ŋla alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ