Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

9-15 octobre

DANƖYƐƐLƖ 10-12

9-15 octobre
 • Hendu 63 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa sɩm mbʋ pɩkaɣ tɛmnʋʋ awiya yɔ”: (C. 10)

  • Dan 11:2​—Awiya naanza lɩnɩ Pɛrsɩ mba kewiyaɣ taa (dp-F 212-213 § 5-6)

  • Dan 11:3​—Alɛkɩsandrɩ Sɔsɔ paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ (dp-F 214 § 8)

  • Dan 11:4​—Pɔkɔm nɛ patayɩ Alɛkɩsandrɩ Kewiyaɣ taa tam naanza (dp-F 215 § 11)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Dan 12:3​—Mba pɔtɔŋ cɩnɛ se “pawɩlɩ-wɛ nɛ pasɩma”? Nɛ ɛzɩmtaa “pakaɣ ñɩlɩsʋʋ ɛzɩ tɩɩnzɩ yɔ”? (w13-F 15/7 13 § 16, tɩnaɣ yɔɔ tɔm)

  • Dan 12:13​—Pɔyɔɔdʋʋ se Danɩyɛɛlɩ kaɣ “sɩŋʋʋ e-ɖeɖe” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (dp-F 315 § 18)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Dan 11:28-39

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm—Ŋŋha fenaɣ fenaɣ takayaɣ evemiye nɖɩ ɩcalɩ katʋʋ yɔ. Ɩla faawɩyɛ kɔ-yɔɔ nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w16.11 5-6 § 7-8—Ñʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa kɩɖaʋ nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ