Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

30 Octobre–5 Novembre

YOWƐƐLƖ 1-3

30 Octobre–5 Novembre
 • Hendu 77 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mɩ-pɩyalaa nɛ mɩ-pɛlaa pakaɣ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Yowɛɛlɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Yow 3:1, 2​—Krɩstʋ ñɩma patam numwaa wɛ ɛzɩ Yehowa tɔm ɖɔkɩyaa yɔ (w02-F 1/8 15 § 4-5; jd-F 167 § 4)

  • Yow 3:3-5​—Mba payaɣ Yehowa hɩɖɛ yɔ, pe-yeke pakaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabɩtʋ ɛ-pana kɩyakʋ wiye (w07-F 1/10 13 § 2)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yow 2:12, 13​—Ɛbɛ Masɩ sɩnɛ sɩwɩlɩɣ-ɖʋ kpiɖuu siŋŋ yɔɔ? (w07-F 1/10 13 § 5)

  • Yow 4:14​—Ɛbɛ payaɣ se “tɔm sɛtʋʋ fɛɛʋ”? (w07-F 1/10 13 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yow 3:1–4:8

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) JW.ORG tɛ carte

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) JW.ORG tɛ carte​—Ŋŋha carte ŋgʋ kajalaɣ wiye. Ɩla faawɩyɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋŋkɔʋ ñɔ-tɔm ñʋʋ lɛ, yɔɔdɩ jw.org yɔɔ video nakʋyʋ tɔm.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 196-197 § 3-5

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 30

 • Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ takɩm taa: (C. 9) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Yehowa kɛnɩ men-tilimiye sɔsɔɖɛ yɔ (JW Library, kabɩyɛ taa INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ koobiya se: Takɩm mbʋ koobu Henschel hɔʋ kataa? Lʋlɩyaa tisuu nɛ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ weyi pe-piya yɔɔ? Ɛzɩ koobu Henschel yɔ, ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ-ŋ ɖoŋ?

 • Kɛ Yehowa taabalʋ—Yehowa hɩɖɛ: (C. 6) Yele nɛ paɖʋ Kɛ Yehowa taabalʋ—Yehowa hɩɖɛ tɛ video (video hɔɔlʋʋ PIYA). Pʋwayɩ lɛ ŋyaa piya cikpesi nzɩ ŋŋtɛm lɩzʋʋ yɔ nɛ sɩkɔɔ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ nɛ ŋpɔzɩ-sɩ tɔm tʋnɛ: Yehowa hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ suwe? Ɛbɛ Yehowa lɩzaa? Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 20 § 17-19, h. 216218-219 yɔɔ aɖakasɩ; h.217 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 106 nɛ adɩma