Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | DANƖYƐƐLƖ 7-9

Danɩyɛɛlɩ natʋ tɔm yɔɔdaa se Mesiya kaɣ kɔm

Danɩyɛɛlɩ natʋ tɔm yɔɔdaa se Mesiya kaɣ kɔm
NAƲ

9:24-27

“KPƖTAŊ 70” (PƖNZƖ 490)

 • “KPƖTAŊ LƲBƐ” (PƖNZƖ 49)

  455 P.P.Y. “Tɔm lɩɣ se paɖaɣnɩ maʋ Yeruzalɛm”

  406 P.P.Y. Pama Yeruzalɛm

 • “KPƖTAŊ 62” (PƖNZƖ 434)

 • “KPƖTAƲ KƲÐƲMƲƲ” (PƖNZƖ 7)

  29 Y.L.W. Mesiya kɔma

  33 Y.L.W. “Pakʋ” Krɩstʋ

  36 Y.L.W. “Kpɩtaʋ 70” ñɩŋgʋ tɛma