Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-8 octobre

DANƖYƐƐLƖ 7-9

2-8 octobre
 • Hendu 95 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Danɩyɛɛlɩ natʋ tɔm yɔɔdaa se Mesiya kaɣ kɔm”: (C. 10)

  • Da 9:24​—Mesiya kɩlaʋ ha nʋmɔʋ se pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm (it-2-F 998 § 1)

  • Da 9:25​—Kpɩtaʋ 69 ñɩŋgʋ tɛŋaɣ lɛ, Mesiya kɔma; kpɩtaŋ ɛnɩ ɩɩkɛ pɩnzɩ tɛ kpɩtaŋ na (it-2-F 996 § 6)

  • Da 9:26, 27a​—Kpɩtaʋ 70 ñɩŋgʋ hɛkʋ taa pakʋ Mesiya, kpɩtaŋ ɛnɩ ɩɩkɛ pɩnzɩ tɛ kpɩtaŋ ɖɔɖɔ na (it-2-F 997 § 1, 4)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Da 9:24​—Ɛzɩmtaa pata “Kiɖeɖema taa kiɖeɖeu” num (w01-F 15/5 27)

  • Da 9:27​—Ɛgbɛyɛ kɩcɛyɩyɛ nɖɩ pakaɣ ɖʋʋ nɛ ɖɩwɛɛ mbʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kpɩtaʋ 70 ñɩŋgʋ ɖɩdɛnɖɛ yaa pɩnaɣ 36 taa? (w07-F 1/9 20 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Dan 7:1-10

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti koobiya se pañaɣ pana nɛ papɩsɩ nɛ pana mba pawɩlaa se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ