Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

16-22 octobre

OZEE 1-7

16-22 octobre
 • Hendu 108 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Sɔɔlɩm siŋŋ kɛdɩnɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ—Ña yɔ?”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Ozee yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Ozee 6:4, 5​—Yehowa taa wɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩlɔ sɔɔlɩm siŋŋ (w10-F 15/8 25 § 18)

  • Ozee 6:6​—Ye ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa (w07-F 15/9 16 § 8; w07-F 15/6 27 § 7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ozee 1:7​—Ɛzɩmtaa pana Yuuda ɖɩɣa pʋtɔdɩyɛ nɛ paya ka-ñʋʋ? (w07-F 15/9 14 § 7)

  • Ozee 2:18​—Tɔm ndʋ tɩwɛ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ɛzɩma tɩlabɩ caanaʋ taa; nɛ ɛzɩma tɩkaɣ labʋ cee wayɩ? (w05-F 15/11 20 § 16; g05-F 8/9 12 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ozee 7:1-16

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 1Yoh 5:3​—Wɩlɩ toovenim tɔm. Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Wp 30:11-14; Iza 48:17, 18​—Wɩlɩ toovenim tɔm. Wɩlɩ ɛyʋ ɛnʋ jw.org (Cɔnɩ tɔm ndʋ pama mwb16.08 8 § 2 yɔɔ yɔ.)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 12-13 § 16-18​—Wɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ potukuni ɛyʋ laŋɩyɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 100

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15). Tɔm yɔɔdʋʋ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Tɩŋnɩ masɩ yɔɔ nɛ ŋlabɩnɩ 15 Novembre 2015 tɛ Feŋuu Tilimiye hɔɔlʋʋ 14 tʋmɩyɛ nɛ ŋyɔɔdɩ kɔɔnɔɔ tɔm natʋyʋ pazɩ; pʋwayɩ lɛ, yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ jw.org yɔɔ nɛ ɖɩla haɖɛ yɔ. Video tɛŋ lɛ, ŋwɩlɩ jw.org hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se “Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla haɖɛ nɛ pɩsɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ?” yɔ; nɛ ŋwɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ tʋmɩyɛ mi-egeetiye taa yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 20 § 1-6, h. 211214-215 yɔɔ aɖakasɩ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 107 nɛ adɩma