Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

31 octobre–​6 november

ADUWA 22-26

31 octobre–​6 november
 • Hendu 41 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Malɩsɩ pɩɣa eleeu nɛ ka-nʋmɔʋ”: (C. 10)

  • Ad 22:6; 23:24, 25​—Ye ŋtɩŋɩɣnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ nɛ ŋfalɩsɩɣ ñe-piya yɔ, sɩkaɣ pɩsʋʋ sɔsaa mba papɩwa, pehiɣ pa-tɩ nɛ pɛwɛɛ koboyaɣ taa yɔ (w08-F 1/4 16; w07-F 1/6 31)

  • Ad 22:15; 23:13, 14​—Hɔʋ taa lɛ, “ɖaʋ” sɩŋnɩ nɩŋgbaaŋ hɔm nʋmɔŋ tɩŋa (w97-F 15/10 32; it-1-F 279 § 5)

  • Ad 23:22​—Lʋlɩyaa lɔŋsɩnɖɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwazɩ ɖɔɖɔ piya nzɩ sɩpaɣlaa yɔ (w04-F 15/6 14 § 1-3; w00-F 15/6 21 § 13)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ad 24:16​—Ɛzɩma mayaɣ kanɛ kasazɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ seya wena ɖiseɣ se ɖihiɣ wezuu yɔ a-taa? (w13-F 15/3 4-5 § 5-8)

  • Ad 24:27​—Eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w09-F 15/10 12 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ad 22:1–21

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) JW.ORG tɛ carte—Alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) JW.ORG tɛ carte​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ nɛ ŋna-ɩ cee wayɩ. Nɛ ŋŋkɔʋ ñɔ-tɔm ñʋʋ lɛ, heyi-i Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? tɛ video tɔm pazɩ

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 179-181 § 18-19

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 10

 • Ŋlakɩnɩ JW.ORG tɛ cartes waa tʋmɩyɛ camɩyɛ na?” (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ pɩ-tɛ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ video. Pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ kɩ-tɛ lɩmaɣza kɩcɛyɩyɛ taa. Seɣti koobiya se pɔɖɔkɩ cartes waa mba paa ɛzɩmtaa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C.30) kr ñʋʋ 3 § 1-12, h. 30-31

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 146 nɛ adɩma

  Ðɩtɔzʋʋ-mɩ se: Pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ tee hendu kɩfatʋ tʋnɛ lɛ, iyele nɛ pama ti-minziiki nɛ pewelisi tam kʋɖʋmam.