Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

24-​30 octobre

ADUWA 17-21

24-​30 octobre
 • Hendu 39 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ñaɣ pana nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa”: (C. 10)

  • Ad 19:11​—Ye paca-ŋ tɔm yɔ, ñaɣ pana nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ (w15 1/2 30-31)

  • Ad 18:13, 17; 21:13​—Ñɩnɩ nɛ ŋna mbʋ payɩ pɩlaba yɔ (w11-F 15/8 30 § 11-14)

  • Ad 17:9​—Kpaɣ nɛ ŋkpeɣ faaa (w11-F 15/8 31 § 17)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ad 17:5​—Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ camɩyɛ? (w10-F 15/11 6 § 17; w10-F 15/1 31 § 15)

  • Ad 20:25​—Ɛzɩma paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖitukuuni ɖanɩyɛ nɛ nesi ɖɔkʋʋ? (w09-F 15/5 15-16 § 12-13)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ad 18:14–19:10

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ha kediɣzisi yaʋ takayaɣ. (inv)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) inv—Ŋŋkɔʋ ñɔ-tɔm ñʋʋ lɛ, wɩlɩ-ɩ Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa? tɛ video

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 57 § 14-15​—Sɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɛñɔɔzɩ e-wondu suu nɛ ɛ-ñɔsɩ pʋcɔ nɛ ewoki kediɣzisi yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 35

 • Ye ŋñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ, pɩkɔŋnɩ wazasɩ (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Ye ŋñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ, pɩkɔŋnɩ wazasɩ tɛ video. (Wolo jw.org VIDEO À LA DEMANDE > BIBLE taa.) Pʋwayɩ lɛ ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Ye tɔm ɛwɛ ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa, ɛbɛ pɩtɩmʋna se ɖɩla? Ye ɖɩɖɔm tɔm ndʋ tɩwɛ Aduwa 17:9 nɛ Maatiyee 5:23, 24 taa yɔ tɩ-yɔɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ (C. 30) kr ñʋʋ 2 § 35-40, h. 25 yɔɔ tɔm taa cuuzuu anjawaa mba pɛwɛ h. 26-27 nɛ h 28-29 yɔɔ yɔ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 144 nɛ adɩma