Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

17-​23 octobre

ADUWA 12-16

17-​23 octobre
 • Hendu 11 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Lɔŋ wɛnʋʋ kɩlɩ ɖeu sika wɛnʋʋ”: (C. 10)

  • Ad 16:16, 17​—Ɛyʋ lɔŋsɩnɖʋ kpɛlɩkɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ (w07-F 15/7 8)

  • Ad 16:18, 19​—Ɛyʋ lɔŋsɩnɖʋ lɔʋ tɩ kpazʋʋ nɛ cajayɛ (w07-F 15/7 8-9)

  • Ad 16:20-24​—Ɛyʋ lɔŋsɩnɖʋ tɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ lalaa (w07-F 15/7 9-10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ad 15:15​—Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖihiɣ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkɩlɩ? (g-F 11/13 16)

  • Ad 16:4​—Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Yehowa yeki nɛ kɩdɛkɛdʋ lakɩ tʋma nɛ pɩwazɩɣ ɛ-tamaɣ? (w07-F 5/15 18-19)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ad 15:18-16:6

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 11:11-14​—Wɩlɩ toovenim tɔm. Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ mazaɣ yaa kujuka wiye.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 3:1-6; Rom 5:12​—Wɩlɩ toovenim tɔm. Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ mazaɣ yaa kujuka wiye.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 191 § 18-19​—Yaa Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛkɔɔ kediɣzisi.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 20

 • Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖicosi tɔm nɛ pɩla ɖeu yɔ”: (C.15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Kɛ Yehowa taabalʋ​Ñɔɔzɩ tɔm ndʋ ŋkaɣ cosuu yɔ tɛ video. (Wolo jw.org TƆM SUSUU WONDU > VIDEOWAA taa.) Pʋwayɩ lɛ, ŋyaa piya nzɩ ŋŋlɩzaa yɔ, nɛ sɩkɔɔ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ. Sɩkɔŋ lɛ ŋpɔzɩ-sɩ tɔm tʋnɛ: Nʋmɔŋ naanza weyi ɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛñɔɔzɩ tɔm ndʋ ɛkaɣ cosuu yɔ? Paa patɩyaa-ɖʋ se ɖicosi tɔm yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛwɛɛ leleŋ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 2 § 23-34

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 28 nɛ adɩma