Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

10-16 octobre

ADUWA 7-11

10-16 octobre
 • Hendu 32 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Taayele nɛ ña-laŋɩyɛ yiɣdi nʋmɔʋ”: (C. 10)

  • Ad 7:6-12​—Ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, pɩkɔŋnɩ-wɛ kaɖɛ fezuu taa (w00-F 15/11 29-30)

  • Ad 7:13-23​—Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wokini asɛyʋʋ taa (w00-F 15/11 30-31)

  • Ad 7:4, 5, 24-27​—Lɔŋsɩnɖɛ nɛ tɔm taa nɩʋ pohuuzuu ɖɔ-yɔɔ (w00-F 15/11 29, 31)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ad 9:7-9​—Patasɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ ɖɩlakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, ɛbɛ sɩwɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔ? (w01-F 15/5 29-30)

  • Ad 10:22​—Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛwazɩ-ɖʋ sɔnɔ ɖɔɖɔ? (w06-F 15/5 26-30 § 3-16)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ad 8:22–9:6

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g16.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ mazaɣ yaa kujuka wiye.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g16.5 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ mazaɣ yaa kujuka wiye.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 176 § 5-6​—Yaa Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛkɔɔ kediɣzisi.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 52

 • Suwe pamaɣzɩɣ?​—Pɔrtaabɩlɩwaa (Ad 10:19): (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ Suwe pamaɣzɩɣ?—Pɔrtaabɩlɩwaa tɛ video (Wolo jw.org, LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS taa.) Pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ ñʋʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩwɛ jw.org yɔɔ nɛ kɩtɔŋ se Les SMS: que faut-il savoir?yɔ, kɩ-taa. Ñɩɣ niye tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ ñʋʋ cikpeluu “SMS: quelques astuces” tɛɛ yɔ, tɩ-yɔɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 2 § 13-22

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 152 nɛ adɩma

  Ðɩtɔzʋʋ-mɩ se: Pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ tee hendu kɩfatʋ tʋnɛ lɛ, iyele nɛ pama ti-minziiki nɛ pewelisi tam kʋɖʋmam.