Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

29 novembre–5 décembre 2021

TƆM HƲYAA 4-5

29 novembre–5 décembre 2021

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ