Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

6-12 décembre

Tɔm Hʋyaa 6-7

6-12 décembre
 • Hendu 38 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wolo nɛ ña-taa ɖoŋ ɛnɩ yɔ”: (C. 10)

 • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Th 6:27—Ɛzɩma Gideyɔɔ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ tɔm susuu taa? (w05 15/1 26 § 6)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Th 6:1-16 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: Bibl—Rom 15:4. Paa video hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋsɩnzɩ video nɛ ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩwɛ écran yɔɔ yɔ.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 4) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ ŋha ɖɩɣdʋ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! hatʋ cabɩ takayaɣ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 4) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ ŋha ɖɩɣdʋ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! hatʋ cabɩ takayaɣ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ-kɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 15)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ