Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 décembre 2021–2 janvier 2022

TƆM HƲYAA 13-14

27 décembre 2021–2 janvier 2022

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

  • Lɔŋ weyi Manowaa nɛ ɛ-halʋ pɔ-tɔm kpɛlɩkɩɣ lʋlɩyaa?”: (C. 10)

  • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

    • Th 14:2, 3—Ɛzɩma tɩyɛ Filistii halʋ ‘ɛnʋ ɛɛwɛ ɖeu’ yaa ɛɛmʋnɩ Samsɔɔ? (w05 15/3 § 26)

    • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

  • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Th 14:5-20 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ