Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɔŋ weyi Yozuwee tasɩ samaɣ kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ

Lɔŋ weyi Yozuwee tasɩ samaɣ kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ

“Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ tʋnɛ yɔ, nɛ ɩsɔɔlɩ Kɩbaɣlʋ mɩ-Ɛsɔ” (Yoz 23:11)

Itaasidiɣ mɩ-tɩ ɛjaɖɛ yɔ mba hɛkʋ taa (Yoz 23:12, 13; it-1 82 § 2)

Taa Yehowa liu (Yoz 23:14; w07 1/11 26 § 19-20)

Ɛzɩma lɔŋ weyi fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Yozuwee nɛ ɛtasɩ yɔ, ɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa?