Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 décembre

TƆM HƲYAA 8-9

13-19 décembre

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

  • Tɩ luzuu kɩlɩ ɖeu tɩ kpazʋʋ”: (C 10)

  • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

    • Th 8:27—Ɛzɩ Gideyɔɔ kaasɛ Efoodɩ ŋgʋ ɛlaba yɔ? (it-1 784 § 5)

    • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

  • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Th 8:28–9:6 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ