Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NATƲ 4-6

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza

6:2, 4-6, 8

Yesu ‘lɩwa ɛzɩ waɖʋ yɔ’ nɛ ɛlʋbɩnɩ Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa nɛ ɛpɛɖɩ-wɛ tataa. Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛwakɩ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛsɩɣnɩ Ɛsɔ sɛyaa nɛ ɛkandɩyɩɣ pɔ-yɔɔ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛkaɣ ‘tɛzʋʋ wabʋ’ alɩwaatʋ ndʋ eyeki nɛ kpaŋnaŋ caɣyaa lalaa seya sɩɩ tɩnaɣ Armaagedɔɔ you taa nɛ ɛñɔɔzɩ mbʋ mbʋ pɛwɛɛkaa yɔ.