Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 20-21

“Ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?”

“Ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?”

21:1-19

Alɩwaatʋ ndʋ pamaɣaɣ Bibl yɔ, pɩɩpɔzɩ kpakpasɩ kpayʋ weyi ɛwɛ niye yɔ se ɛɖʋ suuɖu, ɛla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka, nɛ ɛsɔɔlɩ faaa se ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ tɩlasɩ nzɩ ɛkatɩɣ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa yɔ sɩ-taa pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ ɛkpa kpakpasɩ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ. (w12-F 1/8 18-20) Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣaɣnɩ Pɩyɛɛrɩ sɩnʋʋ se ɛkɛnɩ ɛyaa ketiyu kɩbanʋ. Paa mbʋ yɔ, pɩɩpɔzaa se Pɩyɛɛrɩ ɛlɩzɩ mbʋ ɛɛsɔɔlaa se ɛsɩɣ kajalaɣ lone taa e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛpɩzaɣ se ɛlɩzɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ yɔ, yaa ɛlɩzɩ se ɛcalɩɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa fezuu taa.

Lɛɣzɩtʋ ndʋ ŋlaba se pɩsa nɛ ŋsɩɩ Kewiyaɣ tʋma kajalaɣ lone taa?