Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

5-11 Novembre

Yohanɛɛsɩ 20-21

5-11 Novembre
 • Hendu 35 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?”: (C. 10)

  • Yoh 21:1-3​—Yesu sɩba lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa pɛɖɛɛ kpakpasɩ kpaʋ

  • Yoh 21:4-14​—Pefezi Yesu lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa

  • Yoh 21:15-19​—Yesu sɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛna mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa yɔ (Yoh 21:15, 17, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Yesu pɔzɩ Simoŋ-Petro se”, “ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?”, “ɛɖʋ tozo se”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 20:17​—Tɔm ndʋ Yesu heyi Maarɩɩ Magdalaa tʋ yɔ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Yoh 20:17, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Taatukuni-m”)

  • Yoh 20:28​—Ɛbɛ yɔɔ Tomaa ya Yesu se “man-Kɩbaɣlʋ nɛ mɛ-Ɛsɔ”? (Yoh 20:28, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “man-Kɩbaɣlʋ nɛ mɛ-Ɛsɔ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 20:1-18

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 79 § 21-22​—Yaa ɖɩɣdʋ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 37

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 42

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 45 nɛ adɩma