Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

12-18 novembre

Tʋma Labʋ 1-3

12-18 novembre
 • Hendu 104 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Petisi fezuu kiɖeɖeu Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Tʋma Labʋ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Tʋma 2:1-8, 14, 37, 38, 41​—Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mʋ fezuu kiɖeɖeu lɛ, palɩzɩ aseɣɖe nɛ piyele nɛ ɛyaa ɛzɩ 3000 mbʋ yɔ ha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm

  • Tʋma 2:42-47​—Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaalabɩ kʋjɔŋ nɛ pamʋ ɛyaa kɩfama mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm pitileɖi yɔ ɛgɔndʋ camɩyɛ, nɛ piyele nɛ patasɩ caɣʋ Yeruzalɛm pazɩ nɛ pe-tisuu kpa ɖoŋ (w86 1/12 29 § 4-5, 7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 3:15​—Ɛbɛ yɔɔ paya Yesu se “wezuu lɩzɩyʋ [yaa Ðiyiyu Sɔsɔ weyi palɩzaa se ɛha wezuu yɔ, nwt]”? (it-2 61 § 1)

  • Tʋma 3:19​—Ɛzɩ mayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Yehowa kpeɣu kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pekpiɖiɣ yɔ? (cl 265 § 14)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 2:1-21

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) it-1-F 142 § 1-2—Tɔm ñʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ pɛlɛɣzɩ Yudaasɩ, ɛlɛ apostoloowaa siɣsiɣ tɩnaa sɩba lɛ, patɩlɛɣzɩ pa-taa nɔɔyʋ lone taa nɔɔyʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ