Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

6-12 novembre

AMOOSI 1-9

6-12 novembre
 • Hendu 60 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ñɩnɩ Yehowa, nɛ ŋwɛɛ wezuu mbʋ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Amoosi yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Am 5:4, 6​—Pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa nɛ ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm (w04-F 15/11 24 § 20)

  • Am 5:14, 15​—Pɩwɛɛ se ɖitisi paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm pɔ-hɔɔlʋʋ taa yɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ-tʋ (jd-F 90-91 § 16-17)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Am 2:12​—Tɔm ndʋ tɩwɛ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔ tɩ-yɔɔ sɔnɔ? (w07-F 1/10 14 § 8)

  • Am 8:1, 2​—Ɛbɛ mbʋ payaɣ cɩnɛ se “maŋgʋnaa ɖɔkʋ” yɔ, pɩsɩŋnaa? (w07-F 1/10 14 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Am 4:1-13

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ “ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ” tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ