Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 novembre-3 décembre

NAHUM 1–HABAKUUKI 3

27 novembre-3 décembre
 • Hendu 129 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Nahum yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • [Yele nɛ paɖʋ Habakuuki yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Hab 2:1-4​—Pʋcɔ nɛ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ Yehowa tɔm hʋʋ kɩyakʋ ŋgʋ kiɖiɣni kɔm yɔ ki-wiye lɛ, pɩwɛɛ se ‘ɖɩwɛɛ kɩ-ɖaŋʋʋ yɔɔ’ (w07-F 15/11 10 § 3-5)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Na 1:8; 2:6​—Ɛzɩma pɔyɔkɩ Niniivi tɛtʋ? (w07-F 15/11 9 § 2)

  • Hab 3:17-19​—Pʋcɔ nɛ Armaagedɔɔ talɩ nɛ kɩ-alɩwaatʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩkaɣ katʋʋ kala; ɛlɛ lidaʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛna? (w07-F 15/11 10 § 10)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Hab 2:15–3:6

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) hf​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) hf​—Ŋŋha hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga puwiye nɖɩ ɩcalɩ katʋʋ yɔ. Wɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pala pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ yɔ.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w16.03-F 23-25​—Ñʋʋ: Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya na?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ